ทำความรู้จักภาษี กับ 789betting

ทำความรู้จักภาษี

เรา 789betting และ 789bet เว็บไซต์ที่จะมาแนะนำด้านการเงินและการลงทุน ที่ทั้งสนุกและมีสาระ ในบทความนี้เราจะนำทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องภาษี คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ โดยมีคำกว่าวของ Benjamin Franklin กว่าวไว้ว่าโลกนี้มีความไม่แน่นอนมากมายมีเพียง 2 สิ่งที่แน่นอน คือความตาย และ ภาษี เพราะภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

สารบัญ

789bet

ภาษี คือ เงินที่รัฐจัดเก็บจากประชาชน และ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นรายได้ของรัฐไว้พัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศและสังคมภาษีอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานแต่ภาษี VAT เกิดขึ้นในปี 1954 กำเนิดที่ยุโรปแล้วแพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และ ภาษีของประเทศไทยมาจากที่ไหนบ้าง หลักๆ มาจาก 4 แหล่ง

ภาษี คืออะไร 789bet

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์จากภาษีทั้งหมด

ภาษีนิติบุคคล โดยมาจากธุรกิจต่าง ๆ เช่น SME มีประมาณ 3 ล้านกว่าราย บริษัทมหาชนจำกัด อีกประมาณ 700 กว่าราย แต่มีบริษัทที่จ่ายภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 150,000 รายเท่านั้น คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ ของภาษีประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (Value Added Tax) ภาษีชนิดนี้อยู่ทุกแหล่งทุกคนมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษี โดยคิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์

ภาษีอากรต่าง ๆ คิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์

และนอกจากนั้นจะเป็นภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีน้ำมัน ภาษีนำเข้า เป็นต้น

จากข้อมูลประเทศไทยมีประชากร 75 ล้านคน แต่มีผู้ยื่นภาษีประมาณ 10 ล้านคน และจ่ายจริงแค่ 4 ล้านคน โดยเก็บภาษีได้ 300.000ล้านบาท โดยที่ อีก 6 ล้านคนที่ยื่นแต่ไม่เสียภาษีเพราะว่ารายได้ไม่ถึง 150,000 บาท ต่อปี ถึงไม่ต้องจ่ายภาษี

นำภาษีไปใช้อะไรบ้าง

โดยสามารถแบ่งได้เป็นภาษีตามลักษะดังนี้

บริหาร, เศรษฐกิจ, การศึกษา

สรุป ลิงค์รับทรัพย์ ดีที่สุด

หากคุณเป็นคนนึงที่พูดว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่พูดกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจ เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเพราะว่าชนาด Aibert Einstein กล่าวไว้ว่า

“The hardest thing to understand in the world is the income tax”

“แปลว่าสิ่งที่เข้าใจยากที่สุด คือ ภาษีเงินได้”

ขนาด Aibert Einstein ยังไม่เข้าใจจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะไม่เข้าใจเรื่องภาษี และ Bill Murray เคยพูดไว้ว่า การสอนภาษีลูกด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ตัก ice-cream ให้ลูกแล้วดินไป 30 เปอร์เซ็นต์ และบอกลูกว่าภาษีก็แบบนี้แหละลูก

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงค์รับทรัพย์